Vad gör en mäklare?

En illustrerad mäklare förmedlar försäljningar och håller visningar

Vad gör en mäklare? En mäklare hjälper dig att köpa eller sälja en fastighet. De värderar, marknadsför, håller visningar, sköter budgivning och upprättar kontrakt. Här förklarar vi varje steg i detalj. Mäklarens roll på fastighetsmarknaden är att fungera som en mellanhand mellan köpare och säljare, vilket säkerställer en smidig och effektiv transaktion.

Viktiga slutsatser

Mäklarens roll i fastighetsförsäljning

En fastighetsmäklares främsta syssla är att förmedla försäljningar av objekt. Denna tjänst kan även inkludera att hjälpa köpare att hitta sin drömfastighet. Detta innebär att mäklaren är involverad i varje steg av försäljningsprocessen, från den första kontakten med säljaren till den slutliga överlåtelsen av fastigheten. Mäklarens ansvarsområden inkluderar allt från:

Mäklaren hanterar även ekonomiska aspekter som att förhandla pris och hjälpa till med finansieringslösningar.

Mäklaren finns vid varje steg för att säkerställa att både köpare och säljare får bästa möjliga resultat. De ger tips och råd på förbättringar av bostaden inför en försäljning för att maximera dess värde. Nu ska vi titta närmare på några av de specifika uppgifter som ingår i mäklarens arbete.

Värdering av bostaden

En av de första och viktigaste uppgifterna en mäklare gör är att värdera bostaden. Detta innebär att mäklaren samlar in all relevant information om fastigheten, såsom månadsavgift, stadgar och andelstal, för att kunna sätta ett rätt pris inför försäljningen. En korrekt värdering är avgörande för att attrahera potentiella köpare och säkerställa en snabb och smidig försäljning. Mäklaren använder även marknadsanalyser för att sätta ett rätt pris baserat på aktuella marknadstrender och jämförbara försäljningar.

Att få en professionell värdering kan vara värdefullt även om man inte planerar att flytta omedelbart. Mäklaren kan ge råd om hur man kan öka bostadens värde inför en framtida försäljning genom att föreslå förbättringar och uppgraderingar. Detta ger både säljaren och köparen en tydligare bild av marknadsläget och bostadens potential.

Marknadsföring av objektet

En illustration av marknadsföring av bostad med olika kanaler

När bostaden är värderad är nästa steg att marknadsföra objektet för att sälja det till så många potentiella köpare som möjligt. Mäklaren skapar annonser och marknadsföringsmaterial som presenteras på olika plattformar, inklusive sociala medier, fastighetssajter och tryckta medier. Syftet är att visa bostaden från sin bästa sida och locka spekulanter till visningarna. Mäklaren använder även digitala plattformar för att nå en bredare publik och öka synligheten för bostaden.

En viktig del av marknadsföringen är att mäklaren ordnar med:

En väl genomförd marknadsföring kan göra stor skillnad i hur snabbt och till vilket pris bostaden säljs.

Hålla visningar

En teckning av mäklare som håller en visning för intresserade köpare

Visningen är ett avgörande moment i försäljningsprocessen där mäklaren visar objektet för intresserade köpare. Mäklaren håller både planerade och extrainsatta visningar för att maximera antalet spekulanter. Under visningarna svarar mäklaren på frågor från potentiella köpare och ger dem all nödvändig information om bostaden och dess omgivning. Mäklaren hanterar spekulanter genom att noggrant notera deras intresse och behov, vilket hjälper till att skapa en personlig och engagerande upplevelse.

Efter visningarna följer mäklaren upp med spekulanterna för att stämma av deras intresse och eventuella frågor. Detta är en viktig del av processen för att säkerställa att alla intresserade köpare får den information de behöver och för att hålla dem engagerade i köpprocessen. En mäklare som är skicklig på att hålla visningar kan göra en stor skillnad i hur framgångsrik försäljningen blir.

Förhandling och budgivning

En ritad mäklare som sköter budgivning och förhandling

När visningarna är genomförda och intresset för bostaden är högt, övergår processen till förhandling och budgivning. Här spelar mäklaren en central roll genom att sköta budgivningen och förhandla villkoren mellan köparen och säljaren. Mäklaren agerar som en neutral mellanhand för att säkerställa att budgivningen går rättvist till och att alla parter känner sig trygga och informerade. Mäklaren hanterar budgivningsprocessen genom att samla in bud, kommunicera med alla parter och hålla dem uppdaterade om aktuella bud och villkor.

Budgivningen är en spännande och ibland nervkittlande del av försäljningsprocessen. Trots att den inte är formellt reglerad av lag, måste mäklaren följa vissa grundprinciper för att säkerställa en transparent och rättvis process. Låt oss nu titta närmare på hur mäklaren hanterar budgivningen och förhandlar villkoren.

Hantera budgivning

Att hantera budgivningen är en av de mest kritiska uppgifterna för en mäklare. Det är mäklarens ansvar att hålla budgivningen öppen och transparent för alla parter involverade. Mäklaren informerar samtliga budgivare om senaste budet och eventuella förändringar i budgivningsprocessen för att säkerställa att alla är uppdaterade. Mäklaren säkerställer en rättvis process genom att följa strikta regler och riktlinjer som garanterar att alla budgivare behandlas lika.

Efter att budgivningen är avslutad, meddelar mäklaren alla spekulanter och förbereder en budgivningslista som dokumenterar alla bud som kommit in. Säljaren har också rätt att ändra villkor för budgivningen när som helst och kan avbryta budgivningen även mitt i processen. Denna transparens och dokumentation är avgörande för att upprätthålla förtroendet hos både köpare och säljare.

Förhandla villkor

Förhandlingen av villkoren är en annan viktig del av mäklarens arbete. Mäklaren hjälper till att förhandla fram villkor som är acceptabla för både säljare och köpare, vilket kan innefatta prisjusteringar och hantering av olika typer av villkor, såsom besiktningsklausuler och finansieringsvillkor. Syftet med en bostadsaffär är att uppnå en överenskommelse gällande pris och villkor som passar både köpare och säljare som vill göra en smidig affär. Det är viktigt att parterna är nöjda med avtalet. Mäklaren hanterar besiktningsklausuler genom att noggrant gå igenom besiktningsprotokollet och föreslå nödvändiga åtgärder eller prisjusteringar baserat på upptäckta fel.

Under förhandlingen kan mäklaren behöva hantera och föreslå lösningar för eventuella upptäckta fel vid besiktning. Detta kan vara en kritisk punkt där mäklarens erfarenhet och förmåga att medla mellan parterna verkligen kommer till sin rätt. Genom skicklig förhandling kan mäklaren hjälpa till att slutföra affären på ett sätt som är tillfredsställande för båda parter.

Kontraktskrivning och avslut

När alla förhandlingar är klara och ett bud har accepterats, övergår processen till kontraktskrivning och avslut. Mäklarens uppgift här är att förbereda kontraktet och boka en tid för kontraktsskrivning med både säljare och köpare. Detta är det sista steget i försäljningsprocessen och kräver noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer. Mäklaren hanterar även alla juridiska dokument för att säkerställa att kontraktet är korrekt och giltigt.

Mäklarens slutgiltiga uppgifter inkluderar att dokumentera affären och arkivera alla dokument för att säkerställa att allt är i ordning och att inga lösa trådar finns kvar. Låt oss nu titta närmare på de specifika uppgifterna som ingår i kontraktskrivning och överlåtelseprocessen.

Upprätta kontrakt

Att upprätta kontraktet är en av de mest kritiska stegen i försäljningsprocessen. Efter att säljaren har valt det vinnande budet och fastställt köpeskillingen, förbereder mäklaren kontraktet som ska undertecknas av både köpare och säljare. Det är viktigt att notera att bud inte är bindande innan köpekontraktet har undertecknats av båda parter.

Mäklaren samlar in och upprättar alla nödvändiga bilagor till kontraktet, såsom stadgar och årsredovisning, och ser till att alla juridiska aspekter är i ordning. Dessutom ansvarar mäklaren för att kontrollera pantbrev och ägarkontroll innan kontraktskrivningen för att säkerställa att allt går smidigt. Mäklaren hanterar även bilagor till kontraktet genom att noggrant granska och inkludera dem i dokumentationen.

Överlåtelseprocessen

Överlåtelseprocessen är det sista steget i bostadsaffären där mäklaren ser till att alla juridiska dokument är korrekta och att tillträdesdagen går smidigt. Mäklaren upprättar likvidavräkningen och köpebrevet vid tillträdet och koordinerar kontakten med banker för att säkerställa att alla finansiella transaktioner genomförs korrekt. Mäklaren hanterar även likvidavräkningen genom att noggrant granska och justera eventuella betalningar som ska göras mellan köpare och säljare.

Innan överlåtelsen fullbordas, kontrollerar mäklaren att alla villkor i kontraktet uppfylls och deponerar handpenningen som en del av processen. Genom att hantera dessa sista steg säkerställer mäklaren att överlåtelsen blir en smidig och problemfri upplevelse för både köpare och säljare.

Efterförsäljningstjänster

Efter att försäljningen är avslutad, slutar inte mäklarens arbete där. Många mäklare erbjuder olika efterförsäljningstjänster för att hjälpa både köpare och säljare med praktiska detaljer och administration. Detta kan innefatta allt från att kontakta lokala affärsmän och hantverkare till att ordna med försäkring och internettjänster. Mäklaren hjälper också till med praktiska detaljer som att överföra äganderätten och hantera eventuella kvarstående frågor.

Mäklaren kan också erbjuda rådgivning och stöd för att säkerställa att hela processen blir smidig för säljaren, även efter att affären är avslutad. Låt oss nu titta närmare på några av de specifika efterförsäljningstjänster som mäklare kan erbjuda.

Rådgivning om flytt

En av de mest värdefulla efterförsäljningstjänsterna som en mäklare kan erbjuda är rådgivning om flytt. Mäklaren kan ge råd om:

Mäklaren hjälper också till med att organisera flytten genom att koordinera med flyttfirmor och skapa en detaljerad flyttplan.

Dessutom kan mäklaren hjälpa till med att uppdatera folkbokföringsadress och andra administrativa uppgifter som kan vara lätta att glömma mitt i flyttkaoset. Genom att erbjuda dessa tjänster visar mäklaren att de bryr sig om sina kunder även efter att affären är avslutad.

Kontakt med myndigheter

En annan viktig efterförsäljningstjänst som mäklare kan erbjuda är hjälp med kontakt med myndigheter. Detta kan innefatta att bistå med kontakter till behöriga myndigheter vid köp av fastigheter och säkerställa att alla nödvändiga papper är i ordning. Mäklaren kan också hjälpa till att informera och samordna med Skatteverket om ägarbyte, vilket är en viktig del av processen. Mäklaren hjälper även till med själva ägarbytet genom att hantera alla nödvändiga dokument och kontakter.

Mäklaren håller också kontakt med banker och bostadsrättsföreningar för att möjliggöra ekonomiska transaktioner och säkerställa att allt går smidigt. Efter tillträdet skickar mäklaren in köpebrevet och ansöker om lagfart å köparens vägnar, vilket avslutar den juridiska delen av överlåtelsen. Genom att erbjuda dessa tjänster visar mäklaren att de är engagerade i att ge sina kunder en heltäckande och bra service, samt strävar efter att ge mer värde.

Vad är en mäklares lön?

En mäklares lön kan variera kraftigt beroende på erfarenhet och prestation. Snittlönen i branschen för en mäklare ligger på cirka 39 400 kr per månad innan skatt, men detta kan variera mycket beroende på hur många och vilka typer av fastigheter mäklaren säljer. En mäklare säljer i genomsnitt mellan 30-50 bostadsrätter per år eller cirka 25-30 hus per år. Mäklarens lön påverkas också av provision, vilket innebär att ju fler fastigheter som säljs, desto högre blir lönen.

De bästa mäklarna i Sverige kan tjäna mellan 150 000 och 200 000 kr per månad innan skatt under sina bästa år. Mäklarens lön består ofta av en provision, där mäklaren får behålla cirka 23-30% av den indragna provisionen. Detta innebär att lönen kan variera mycket från månad till månad beroende på försäljningar och provisionens storlek.

Sammanfattning

Att vara fastighetsmäklare är ett mångsidigt och ansvarsfullt yrke som innefattar många olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Från värdering och marknadsföring av bostäder till förhandlingar och kontraktskrivning, är mäklarens roll avgörande för en framgångsrik fastighetsaffär. Mäklaren fungerar som en mellanhand mellan köpare och säljare, vilket hjälper till att säkerställa att alla parter är nöjda med affären. Efter att försäljningen är avslutad, fortsätter många mäklare att erbjuda värdefulla efterförsäljningstjänster för att underlätta för sina kunder.

För att bli mäklare krävs en omfattande utbildning och registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen. Detta säkerställer att mäklaren har den kunskap och kompetens som krävs för att kunna förmedla fastigheter på ett professionellt och lagligt korrekt sätt. Genom att förstå mäklarens roll och arbetsuppgifter, kan både köpare och säljare känna sig tryggare och mer informerade genom hela försäljningsprocessen.

Vanliga frågor och svar

Vad gör en mäklare under en visning?

En mäklare visar objektet för intresserade köpare, svarar på frågor och följer upp med spekulanter efteråt för att underlätta försäljningsprocessen.

Hur hanterar en mäklare budgivningen?

Mäklaren hanterar budgivningen genom att hålla den öppen och transparent, informera alla budgivare om senaste budet och dokumentera alla bud som kommer in. Detta säkerställer en rättvis och transparent process för alla parter.

Vad innebär det att vara en registrerad fastighetsmäklare?

Att vara en registrerad fastighetsmäklare innebär att man har genomgått nödvändig utbildning, praktiserat hos en registrerad fastighetsmäklare, och ansökt om registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Detta är ett krav för att få bedriva mäklarverksamhet i Sverige.

Vilka efterförsäljningstjänster kan en mäklare erbjuda?

En mäklare kan erbjuda efterförsäljningstjänster såsom hjälp med praktiska detaljer som att kontakta lokala affärsmän, ordna försäkring samt ge råd om flyttfirmor och packning. Detta underlättar processen för kunden efter försäljning av sin egendom.

Vad är snittlönen för en mäklare i Sverige?

Snittlönen för en mäklare i Sverige ligger på cirka 39 400 kr per månad innan skatt, men den kan variera beroende på erfarenhet och prestation.